Náš pracovný kolektív zahrnuje okrem špičkového lekárskeho personálu vynikajúcich rehabilitačných špecialistov
pre každú poskytovanú liečebnú procedúru.
MUDr. Stanislava Klobucká, PhD.
lekár, odborný zástupca
špecializácie: neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Mgr. Pavol Sivák
vedúci fyzioterapeut
Ing. Alojz Halás
riaditeľ