Pri špecifickom neurokineziologickom vyšetrení dojčiat lekár vyhodnocuje okrem iného spontánnu motoriku dieťaťa a polohové reakcie v kombinácii s vyšetrením reflexov. Na základe komplexného vyšetrenia lekár stanoví diagnózu a následne vypracuje krátkodobý a dlhodobý rehabilitačný plán.
Kinezioterapia prostredníctvom metodík na neurofyziologickom podklade.
Proprioreceptívna stimulácia chodidiel.
Využitie polôh Vojtovej terapie v kinezioterapii dojčiat.
Korekcia prototypových činností s využitím metodiky Pilates Medical na zariadení Pilates reformer.
Vojtova terapia je stále aktuálna.
Bazálna stimulácia dojčaťa.
EEG biofeedback je účinný okrem iného aj pri liečbe porúch pozornosti.
Roboticky asistovaná lokomočná terapia v prostredí virtuálnej reality - zariadenie LOKOMAT.
Funkčná asistovaná terapia hornej končatiny v prostredí virtuálnej reality - zariadenie ARMEO.
Koordinačná dynamická terapia
v prostredí virtuálnej reality s modifikáciou liečebných polôh ľah - sed s oporou - sed. Zariadenie G-medicals kid.
Tréning stability na balančných plošinách v prostredí virtuálnej reality pomocou zariadenia TYMO.
Expertný diagnostický a terapeutický systém TETRAX s využitím
prostredia virtuálnej reality.