Objednávanie a príjem pacientov:
02 642 87 909
0911 263 295
rc@nadaciaharmony.sk
Objednávanie pacientov na vstupné alebo kontrolne lekárske vyšetrenie v čase 10,30 do 11,30 hod.