Rehabilitačné centrum HARMONY, n.o.

   HARMONYRehabilitačné centrum \     Ďakujeme
Vďaka Vašim finančným darom sa nám podarilo:

rok 2004
-dať do prevádzky nový súbor liečebných metodík
-prevádzkovať ubytovaciu časť pre mimobratislavských pacientov

rok 2005
-naďalej poskytovať nediferencovanú liečbu pre všetkých pacientov
-vybudovať soľnú jaskyňu v areáli HARMONY

  © SOLDYSH 2005 - 2010, posledná aktualizácia 23.4.2010
Rehabilitačné centrum
HARMONY, n.o.
Kudlákova 2
841 01 Bratislava

tel: +421-2-64287909
fax: +421-2-64287907