Rehabilitačné centrum HARMONY, n.o.

   HARMONYRehabilitačné centrum \     História v skratke
1991 – 1992
V spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka iniciovala Nadácia Petra Dvorského vznik Rehabilitačného centra pre liečbu detí s detskou mozgovou obrnou (DMO).
1.1. 1992
Zriadilo Ministerstvo zdravotníctva štátnu príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou, s názvom Rehabilitačné centrum (ďalej len RC) pre zdravotne postihnuté deti. Nábeh a rekonštrukciu objektu garantovala Nadácia Petra Dvorského Harmony.
1993 – 1996
Prebehla výstavba nadstavbovej a prístavbovej ubytovacej časti s rozlohou 660 m2 pre potreby ubytovania mimobratislavských pacientov. Výstavba bola financovaná nadáciou.
1.3.1997
Prichádzajú sa ubytovať prví pacienti. Pri prevádzke ubytovacej časti dotuje nadácia 70% nákladov.
Október 1997
Nadácia začala práce na odštátnení RC pre zdravotne postihnuté deti. Záujem nadácie bolo zabrániť privatizácii tohto zariadenia, aby mohlo naďalej garantovať zdravotnícke služby všetkým deťom ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.
18.5.1998
RC Harmony bolo registrované ako nezisková organizácia (n.o.)
1.4.2001
V RC Harmony, n.o. bolo zriadené školiace pracovisko Slovenskej akadémie postgraduálnej medicíny (teraz Slovenská zdravotnícka univerzita) pre ďalšie vzdelávanie lekárov a fyzioterapeutov v úseku práce „Detská rehabilitácia“.

  © SOLDYSH 2005 - 2010, posledná aktualizácia 23.4.2010
Rehabilitačné centrum
HARMONY, n.o.
Kudlákova 2
841 01 Bratislava

tel: +421-2-64287909
fax: +421-2-64287907