Rehabilitačné centrum HARMONY, n.o.

   HARMONYRehabilitačné centrum \     Vývoj dieťaťa do 1 roka
Zdravý pohybový vývoj dieťaťa má svoje zákonitosti. Hneď po narodení pohybuje všetkými časťami tela čisto reflexne – pohyby nerobí vedome alebo úmyselne. Úmyselné pohyby, ktorých charakteristickým znakom je, že sú riadené určitou časťou mozgovej kôry, nastupujú u dieťaťa v určitom poradí. Najskôr si ovláda hlavičku, postupne celý trup a až potom sa stavia na nohy.

Napr.: Aby vedelo chytiť do ruky hračku, musí mať najskôr do pohybu zapojený ramenný kĺb. Na uchopenie malých hračiek prstami je potrebné, aby sa ruka rozvinula od malíčkovej strany až k samotnému pohybu palca a ukazováka. Pri zdravom pohybovom vývoji nie je dôležitá kvantita (koľko rôznych činností už dokáže), ale jeho kvalita (akým spôsobom dané činnosti robí).

obrazok 1
obr.1

obrazok 2
obr.2

Novorodenec

Novorodenec sa pohybuje zdanlivo chaoticky (trhavo a nekoordinovane). V skutočnosti sú tieto spontánne pohyby reakciou na vonkajšie a vnútorné podnety (obr.1).

Čo si všímať?

 • zapája sa ľavá a pravá strana do pohybu rovnako?
 • otočí hlavičku na jednu aj druhú stranu?
 • nie je dieťa príliš uvoľnené, alebo príliš napäté?
 • je jeho poloha na brušku podobná obr.2

 • 2. mesiac

  V druhom mesiaci už všetky zdravé deti vidia. Tým, že povolilo svalové napätie na rukách i nohách je držanie tela uvoľnenejšie. V polohe na chrbátiku si dieťa chytí pred telom svoje ručičky. V polohe na brušku sa panvová časť uvoľnila k podložke, ťažisko sa presunulo do oblasti hrudníka, dieťa sa môže oprieť o predlaktia a vzpriamiť hlavu do 45° nad podložku (obr.3).

  Čo si všímať?

 • registruje okolie?
 • nie je príliš uvoľnené?
 • otáča hlavičku do oboch strán rovnako? (poloha na chrbátiku)
 • nezakláňa hlavu príliš dozadu? (poloha na brušku)
 • neprehýba sa ako luk? (poloha na brušku)
 • obrazok 3
  obr.3

  obrazok 4
  obr.4

  3. mesiac

  Vytvára sa prvá symetrická opora o lakte, to znamená, že sa chrbtica vzpriamila do hrudnej oblasti a dieťa dokáže otočiť hlavu nabok izolovane od trupu. Vzpriamuje ju do 60° (obr.5). V polohe na chrbátiku dokáže udržať nohy nad podložkou v pravom uhle. Je to preto, že zaťažené medzilopatkové svaly a brušné svaly nastavia panvu do strednej polohy.

  Čo si všímať?

 • porovnajte neideálnu polohu na chrbátiku (obr.4) - dieťa nemá dolné končatiny nad podložkou
 • obrazok 5
  obr.5
  obrazok 6
  obr.6 (neideálna opora o lakte)

  obrazok 7
  obr.7

  4. - 5. mesiac

  4,5 mesačné dieťa v polohe na brušku sa vzpriami do hrudno-driekového prechodu a preto dokáže na brušku presunúť ťažisko do boku a nakročením nohy si polohu zastabilizuje. Rukou uchopí hračku zo strany (obr. 7). V polohe na chrbátiku už chytá hračky aj cez strednú rovinu, tým začína otáčanie tela na bok.

  Čo si všímať?

 • vie zobrať hračku zboku bez toho, aby padlo na nos?
 • dokáže uchopiť hračku do jednej i do druhej ruky?
 • je jeho poloha na podložke stabilná (obr.7.)?
 • porovnajte neideálnu polohu na bruchu (obr. 8)
 • obrazok 8
  obr.8

  obrazok 9
  obr.9

  6. mesiac

  V polohe na chrbátiku má chrbtica fyziologické zakrivenia čo je hlavný predpoklad k otáčaniu z chrbta na bruško. Otáčanie sa začína pohybom ruky za hračkou a následne trupu na bok. Potom sa pridajú nohy a otáčanie sa dokončí.

  Čo si všímať?

 • nezakláňa príliš hlavu?
 • pri otáčaní nakročí nohou?
 • po otočení neostane ruka pod telom?
 • otáča sa na pravú i ľavú stranu?

 • 7. - 8. mesiac

  Sedem mesačné dieťa dokáže udržať svoje telo aj v polohe na boku - tzv. “plážová poloha“ (obr.10). Preto je v 8.mesiaci schopné objavovať priestor nad podložkou – z bočnej polohy sa cez ruku odtlačí do šikmého sedu (obr.11) a neskôr aj do samostatného sedu bez opory. Správne posadenie je vždy do kríža, s využitím šikmých brušných svalov. Ak si dieťa sadá z polohy na štyroch, prehupne sa cez stehno na zadok. Sed je veľmi zaťažujúci pre chrbticu, preto nie je vhodné aby dieťa sedelo príliš skoro. Stačí, ak sa posadí v 9. mesiaci – samostatne bez pridŕžania sa niečoho.

  Čo si všímať?

 • nesadá si cez bruško – spredu?
 • sadá si cez obidve strany?
 • obrazok 10
  obr.10
  obrazok 11
  obr.11

  obrazok 12
  obr.12

  9. mesiac

  Vývoj už ide veľmi rýchlo. Dieťa začína liezť (obr.12). Pri lezení je podstatné aby striedalo ruky a nohy zvlášť.

  Čo si všímať?

 • sú dlane otvorené?
 • nehopká pri lezení na kolenách znožmo ako zajko?
 • nekýve sa trup z boka na bok?
 • je chrbtica rovná, nie je prehnutá smerom dolu alebo nabok ?

 • 10. mesiac

  Dieťa je už pripravené postaviť sa na nohy (obr.13) tak, že si nakročí jednou nohou. Chodiť začína najprv do boku a až neskôr smerom dopredu - s oporou. Následne sa pustí do priestoru. O samotnej chôdzi hovoríme až vtedy, keď sa bez problémov dokáže zastaviť sám v priestore. Netreba sa ponáhľať ani s schôdzou, stačí ak dieťa začne chodiť až v 18.mesiaci.

  Čo si všímať?

 • ak sa stavia nevyťahuje sa do výšky pomocou rúk?
 • nakročí si jednou nohou?
 • obkračuje na ľavo i na pravo?
 • obrazok 13
  obr.13

    © SOLDYSH 2005 - 2010, posledná aktualizácia 23.4.2010
  Rehabilitačné centrum
  HARMONY, n.o.
  Kudlákova 2
  841 01 Bratislava

  tel: +421-2-64287909
  fax: +421-2-64287907