Rehabilitačné centrum HARMONY, n.o.

   HARMONYRehabilitačné centrum \     Komplexná liečba pohybového systému
Metódy liečebnej pohybovej terapie
 • reflexná terapia podľa Dr. Vojtu
 • ... vojta1.jpg vojta2.jpg vojta3.jpg vojta4.jpg


 • facilitačné techniky (Bobath, Brunková, Freeman – cvičenia na nestabilných plošinách, Kabat, Kaltenborn)
 • ... bob1.jpg bob2.jpg free1.jpg


 • posilňovanie na stacionárnom bicykli, ribstoloch, expanderoch, s činkami, stepper
 • ... stac1.jpg exp1.jpg step1.jpg


 • cvičenia s loptami (OVERBALL, FITTBALL, TAKTILNÁ LOPTA)
 • ... fit1.jpg fit2.jpg takt1.jpg takt2.jpg


 • COMBOFIT – cvičenia s využitím princípu koordinačnej metodiky pri poruchách centrálneho pohybového systému (CNS), svalových nerovnováhach, poruchách statodynamiky chrbtice
 • ... combo1.jpg combo2.jpg


 • PILATES REFORMER – cvičenia na odstránenie svalovej dysbalancie pri centrálnych koordinačných poruchách, poúrazových stavoch, bolestivých stavoch osového aparátu
 • ... pil1.jpg


 • liečebná pohybová terapia na vyrovnanie svalovej dysbalancie pri poruchách koordinácie pohybu

 • cvičenia jemnej motoriky (pomôcky)
 • ... cjm1.jpg cjm2.jpg


 • mobilizačné techniky na chrbticu a periférne kĺby – antigravitačná relaxácia (AGR), postizometrická relaxácia (PIR)
 • ... mob1.jpg


 • reedukácia dýchania facilitáciou, loptičkami
 • ... fac1.jpg fac2.jpg

Podporné liečebné metódy
VODOLIEČBA
 • Hydrokinezioterapia (cvičenia vo vode) – individuálne a skupinové cvičenia, cvičenia s využitím vztlaku a odporu vody, plavecké techniky s využitím protiprúdu ... hydr1.jpg hydr2.jpg
 • BEACHCOMBER - využitie vírivého prostredia a členitého dna na dolné končatiny ... bea1.jpg bea2.jpg
 • podvodná masáž s aktívnym pohybom detí so zmenenou pohybovou schopnosťou
 • vírivka – individuálna vodoliečba na dolné končatiny pri poruchách statodynamiky chodidla ... vir1.jpg
 • sauna pre deti so zníženou obranyschopnosťou organizmu, relaxácia
MECHANOTERAPIA
 • klasická masáž, mäkké techniky na uvoľnenie kože, fascií a svalov
 • masážny prístroj na plosky nôh ... plosk1.jpg
 • akupresúrny chodník ... aku1.jpg
ELEKTROLIEČBA
 • magnet – liečba pulzným magnetickým poľom, podpora kostného metabolizmu, uvoľnenie mäkkých tkanív, biostimulácia, protizápalový účinok ... mag1.jpg
 • VAS - bezdotyková kombinovaná elektroliečba infračerveným svetlom a magnetoterapiou ... vas1.jpg
 • Phyaction GUIDANCE E - kompletná elektroliečba, elektrostimulácia, elektrogymnastika ... phy1.jpg
 • Rebox – ošetrenie jaziev, uvoľnenie lokálneho svalového napätia ... rebox1.jpg
TERMOTERAPIA
 • aplikácia zábalov Karlovarskej rašeliny na zlepšenie činnosti kolagénových vlákien v kĺbnych púzdrach, zmiernenie zápalových procesov, bolestivých stavov pohybovopodporného aparátu ... term1.jpg term2.jpg
SVETLOLIEČBA
 • liečba infračerveným pulzným svetlom ... infra1.jpg infra2.jpg
 • Bioptron – liečba polarizovaným svetlom - uvoľnenie mäkkých tkanív, jaziev, protizápalový a analgetický účinok
OXYGENOTERAPIA (liečba kyslíkom)
 • zlepšenie oxygenácie organizmu – zvýšenie výkonnosti, zlepšenie psychofyzických schopností organizmu, zlepšenie činností CNS ... oxyg1.jpg
Liečba OXIDOM UHLIČITÝM
 • stimulácia periférneho prekrvenia, zvýšenie metabolizmu buniek, aktivácia lymfatického systému, optimalizácia činnosti kardiovaskulárneho systému ... oxid1.jpg
BIOFEEDBACK
 • spätné ovplyvňovanie aktivity mozgu na podklade vlastného vnímania jeho aktuálneho stavu, zlepšenie koncentrácie, pozornosti ... bio1.jpg bio2.jpg
MANIPULÁCIA
ORTOPÉD
 • konziliárne vyšetrenia
ARMEO
 • Zariadenie Armeo je určené na rehabilitáciu hornej končatiny, vrátane jej úchopovej funkcie. Je vybavené mechanizmom zabezpečujúcim jej nastaviteľné odľahčenie potrebné k funkčnému tréningu, spolu s rukoväťou citlivou na stisk ruky. Je určené pre pacientov so stratou alebo obmedzením funkcie hornej končatiny pôvodu cerebrálneho, spinálneho, neurogénneho, svalového alebo kostného. Prepojením na počítač s príslušným softvérovým vybavením poskytuje hravou formou na základe spätnej väzby rehabilitačné cvičenia zamerané na konkrétnu funkciu, prípadne kombináciu funkcií, hornej končatiny.
LOKOMAT
 • Umožňuje roboticky asistovanú chôdzu pomocou elektronicky riadených ortéz po pohyblivom chodníku. Využívame ho u detí a dospelých s poruchami chôdze rôznej príčiny. K tréningu chôdze s využitím Lokomatu sú indikovaní predovšetkým pacienti s detskou mozgovou obrnou a po úrazoch miechy. Ďalej to môžu byť pacienti po cievnych mozgových príhodách posttraumatické stavy, periférne parézy dolných končatín, pacienti s roztrúsenou sklerózou ... loko.jpg
NEUROFEEDBACK
 • Je metóda pomocou ktorej sa môžeme učiť ovládať svoje mozgové vlny a tým ekonomickejšie využiť svoju mozgovú činnosť. V praktickom živote to znamená úľavu pri rôznych ťažkostiach ako napríklad: neschopnosť sústrediť sa, hyperaktivita, poruchy učenia, oslabená pamäť, poruchy spánku, ale aj bolesti, tiky oslabená výkonnosť, zvýšená unaviteľnosť, nočné pomočovanie... V našom zariadení táto terapia zahŕňa taktiež analýzu mozgovej aktivity pri riešení rôznych úloh a následnú cielenú terapiu problému.

  © SOLDYSH 2005 - 2010, posledná aktualizácia 23.4.2010
Rehabilitačné centrum
HARMONY, n.o.
Kudlákova 2
841 01 Bratislava

tel: +421-2-64287909
fax: +421-2-64287907