Rehabilitačné centrum HARMONY, n.o.

   HARMONYRehabilitačné centrum \     Vstupné lekárske vyšetrenie
Rehabilitačné centrum Harmony, n.o. poskytuje bezplatné lekárske vyšetrenie a následnú komplexnú liečbu všetkým pacientom, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s nasledujúcimi zdravotnými poisťovňami:
Na vstupné lekárske vyšetrenie je potrebné:
-objednať sa na tel. čísle 02/642 879 09
-odporúčanie od ošetrujúceho lekára všeobecnej, špecializovanej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti
-preukaz poistenca

Odborné lekárske vyšetrenie pozostáva z nasledujúcich krokov:
-kineziologické vyšetrenie dieťaťa
-určenie pohybového problému
-návrh terapie

  © SOLDYSH 2005 - 2010, posledná aktualizácia 23.4.2010
Rehabilitačné centrum
HARMONY, n.o.
Kudlákova 2
841 01 Bratislava

tel: +421-2-64287909
fax: +421-2-64287907