Rehabilitačné centrum HARMONY, n.o.

   HARMONYRehabilitačné centrum \     Všeobecné informácie
Rehabilitačné centrum Harmony, n.o. poskytuje špecializovanú komplexnú liečbu pre deti a mládež s neurologickými, ortopedickými a traumatologickými ochoreniami. Ťažiskovou diagnózou je Detská mozgová obrna.

Na liečbu sa používajú poznatky z vývojovej kineziológie, doplnené širokou škálou prostriedkov fyzikálnej terapie.

  © SOLDYSH 2005 - 2010, posledná aktualizácia 23.4.2010
Rehabilitačné centrum
HARMONY, n.o.
Kudlákova 2
841 01 Bratislava

tel: +421-2-64287909
fax: +421-2-64287907