Rehabilitačné centrum Harmony poskytuje od roku 1992 rehabilitáciu pohybových porúch detí s neurologickými, ortopedickými a traumatologickými ochoreniami.

Rehabilitačné centrum HARMONY je v súčasnosti akceptované ako špičkové neurorehabilitačné pracovisko s ťažiskovou diagnózou detská mozgová obrna.

Naše liečebné rehabilitačné postupy sa zameriavajú na:

- neurovývojové poruchy v ranom detskom veku (detská mozgová obrna),
- poruchy psychomotorického vývoja,
- neurodegeneratívne ochorenia,
- nervovo svalové ochorenia,
- demyelinizačné ochorenia,
- úrazy pohybovej sústavy,
- centrálnej a periférnej nervovej sústavy,
- vertebrogénne obtiaže,
- ortopedické ochorenia- skoliózy, poruchy držania tela, plochonožie
- pooperačné a poúrazové stavy,
- reumatologické ochorenia.