Ak chcete podporiť činnosť Rehabilitačného centra Harmony, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť bezplatne len na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami, môžete poukázať finančný dar na účet našej neziskovej organizácie.
Naši malí pacienti Vám budú vďační.
IBAN: SK7511000000002627455032
Variabilný symbol:1111
Rehabilitačné centrum Harmony poskytuje od roku 1992 rehabilitáciu pohybových porúch detí s neurologickými, ortopedickými a traumatologickými ochoreniami.

Rehabilitačné centrum HARMONY je v súčasnosti akceptované ako špičkové neurorehabilitačné pracovisko s ťažiskovou diagnózou detská mozgová obrna.

Naše liečebné rehabilitačné postupy sa zameriavajú na:

- neurovývojové poruchy v ranom detskom veku (detská mozgová obrna),
- poruchy psychomotorického vývoja,
- neurodegeneratívne ochorenia,
- nervovo svalové ochorenia,
- demyelinizačné ochorenia,
- úrazy pohybovej sústavy,
- centrálnej a periférnej nervovej sústavy,
- vertebrogénne obtiaže,
- ortopedické ochorenia- skoliózy, poruchy držania tela, plochonožie
- pooperačné a poúrazové stavy,
- reumatologické ochorenia.